Bij de uitoefening van uw beroepsactiviteiten loopt u dagelijks het risico een fout te begaan waardoor schade kan berokkend worden aan derden.

Reeds verschillende jaren heeft de KCLE ervoor gezorgd haar leden een dekking aan te bieden in Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid die beantwoordt aan de noden van de landmeters-experten, zowel wat de diversiteit en de omvang van de uitgeoefende activiteiten betreft als de aangeboden waarborgen.

In de deontologie van de federale raden van de landmeters -experten in vrij beroep, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 januari 2006, werd door toedoen van de KCLE  de verplichting ingelast dat de landmeter -expert zich voor zijn beroepsaansprakelijkheid moet verzekeren en jaarlijks hiervan het verzekeringsattest zal voorleggen.

Zo stelt de KCLE alles in het werk om niet alleen het imago van het beroep te versterken maar tevens de persoonlijke, professionele en financiële belangen van de landmeter-expert te vrijwaren.

De ervaring leert ons inderdaad dat de landmeters in steeds meer gevallen, aansprakelijk wordt gesteldvoor fouten of vergissingen bij opmetingen of afpalingen, schattingen van onroerend goed, bij verkavelingen, diverse inplantingen en andere.

Sinds kort is besloten om met de verzekeringsmaatschappij nv. Protect samen te werken, die reeds jaren gespecialiseerd is in polissen beroepsaansprakelijkheid voor vrije, zelfstandige  beroepsuitoefenaars.

De moederpolis die door de KCLE werd onderhandeld houdt bijzondere voorkeur voorwaarden in voor haar leden.

Deze polis werd uitdrukkelijk bestudeerd om aan onze beroepsbehoeften te voldoen.

Om meer te weten over Protect :  http://www.protect.be

Voor bijkomende informatie, aarzel niet contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij Protect:

Jetsesteenweg 221
1080 Brussel
Tel: 02/411.41.14
Fax : 02/411.19.29
  

met vermelding van uw lidmaatschap bij de K.C.L.E. !

Afdrukken E-mail

Copyright © 2015 KCLE CRGE Tous droits réservés. Website Designed by ST-EVENT IT SOLUTIONS