Landmeters 

De Stad Gent moet regelmatig schattingen laten uitvoeren van onroerende goederen. Dat gebeurt bij een verkoop of een aankoop, zowel minnelijk als bij onteigening. Ook bij het sluiten van andere zakelijke en persoonlijke rechten is een schatting nodig.

 

Het patrimonium van de Stad Gent is heel divers: van bouw- bedrijfs- en landbouwgronden, restgronden, gronden voor tuinuitbreidingen tot woonhuizen, administratieve, industriële en multifunctionele goederen, monumenten en nog zo veel meer.

 

Om een schatter aan te duiden voor dit patrimonium lanceert de Stad Gent nu een nieuw bestek. Belangrijk hierbij zijn een snelle aanlevering van het schattingsverslag en een hoge kwaliteit van de waardebepaling.

 

Wilt u graag aan de slag voor de overheid, als een betrouwbare opdrachtgever en voelt u zich uitgedaagd door een breed en divers gamma aan opdrachten?

Surf dan zeker naar onderstaande link op het e-tendering platform. Daar vindt u het volledige bestek met alle lasten en voorwaarden terug.

Link: e- tendering:

 

 

 

 

Afdrukken E-mail

Copyright © 2015 KCLE CRGE Tous droits réservés. Website Designed by ST-EVENT IT SOLUTIONS